Jak tvořit tiskoviny a prezentace

Určitě by měly vycházet z designu loga – použití stejné barevnosti, tvaru (př. jeho výřezy jako podklad) a doporučuji, pokud máte logo s textem, použít i stejné písmo. Tím se vaše vizuální prezentace směrem vůči klientům sjednotí.
Pozn.: není od věci si pořídit i firemní oděv v barvě loga – př. máte-li v logu zelenou barvu, noste na schůzky s klienty stejně zelenou košili.

BARVA
Materiály jako vizitky, letáky a další tiskoviny, webové prezentace apod. dělejte v barvách loga, nepřidávejte další – jen př. červenou na zvýraznění, ale plocha by neměla být zahlcena nesouvisejícími barvami. To pak může roztříštit pozornost a tiskovina nemusí působit příjemně a důvěryhodně a klient může pak sáhnout po jiné, příjemnější, od jiné firmy.

PÍSMO
Používejte dva druhy písma – jeden na nadpisy a druhý na běžný text. Na nadpisy používejte písmo, které máte v logu. Pokud máte logo bez textové části, můžete na nadpisy zvolit i zdobnější písmo. Na běžný text pak naopak velmi jednoduché, dobře čitelné (př. Garamond, Times, Calibri, Arial). Barvu nadpisů udělejte v barvě loga a běžný text nejlépe v černé. Pokud chcete použít nějakou podkladovou barvu, řiďte se tím, že čím tmavší podklad, tím světlejší písmo a naopak. Text se všeobecně kvůli lepší čitelnosti doporučuje zarovnat k levému okraji (na praporek) – ne do bloku a slova nedělit.

OKRAJE
U všech tiskovin dodržujte pravidelné okraje (10 mm je minimum, ideální je 20 mm i více). Není nic hezkého na tom, když je text a obrázky příliš u kraje (netýká se obrázků/objektů, které jsou na spad – přesahující až za okraje, běžně je spad 3 mm kvůli tisku v profesionální tiskárně a následnému ořezu formátu). U malých tiskovin, př. vizitky, jsou okraje samozřejmě menší, ideálně 5 mm.

Příklad firemní tiskoviny odvozené od designu loga (nadpisy písmem a barvou z loga, symbol z loga použit jako grafický prvek na pozadí, písmo zarovnáno k levému okraji a slova nedělena, okraje 20 mm):
PO-Art_tipy-tiskoviny

Krásný kreativní den
Pavla