Archiv pro rubriku: Tipy

Jak tvořit tiskoviny a prezentace

Určitě by měly vycházet z designu loga – použití stejné barevnosti, tvaru (př. jeho výřezy jako podklad) a doporučuji, pokud máte logo s textem, použít i stejné písmo. Tím se vaše vizuální prezentace směrem vůči klientům sjednotí.
Pozn.: není od věci si pořídit i firemní oděv v barvě loga – př. máte-li v logu zelenou barvu, noste na schůzky s klienty stejně zelenou košili.

BARVA
Materiály jako vizitky, letáky a další tiskoviny, webové prezentace apod. dělejte v barvách loga, nepřidávejte další – jen př. červenou na zvýraznění, ale plocha by neměla být zahlcena nesouvisejícími barvami. To pak může roztříštit pozornost a tiskovina nemusí působit příjemně a důvěryhodně a klient může pak sáhnout po jiné, příjemnější, od jiné firmy.

PÍSMO
Používejte dva druhy písma – jeden na nadpisy a druhý na běžný text. Na nadpisy používejte písmo, které máte v logu. Pokud máte logo bez textové části, můžete na nadpisy zvolit i zdobnější písmo. Na běžný text pak naopak velmi jednoduché, dobře čitelné (př. Garamond, Times, Calibri, Arial). Barvu nadpisů udělejte v barvě loga a běžný text nejlépe v černé. Pokud chcete použít nějakou podkladovou barvu, řiďte se tím, že čím tmavší podklad, tím světlejší písmo a naopak. Text se všeobecně kvůli lepší čitelnosti doporučuje zarovnat k levému okraji (na praporek) – ne do bloku a slova nedělit.

OKRAJE
U všech tiskovin dodržujte pravidelné okraje (10 mm je minimum, ideální je 20 mm i více). Není nic hezkého na tom, když je text a obrázky příliš u kraje (netýká se obrázků/objektů, které jsou na spad – přesahující až za okraje, běžně je spad 3 mm kvůli tisku v profesionální tiskárně a následnému ořezu formátu). U malých tiskovin, př. vizitky, jsou okraje samozřejmě menší, ideálně 5 mm.

Příklad firemní tiskoviny odvozené od designu loga (nadpisy písmem a barvou z loga, symbol z loga použit jako grafický prvek na pozadí, písmo zarovnáno k levému okraji a slova nedělena, okraje 20 mm):
PO-Art_tipy-tiskoviny

Krásný kreativní den
Pavla

Jak vytvořit logo svépomocí

Hodně lidí si při rozjezdu vlastního podniku/projektu nemůže dovolit větší finanční výdaje. Nejdůležitější je investovat do produktu či služby, kterou se chceme živit, ale každou další vydávanou korunu obracíme dvakrát v ruce. A na vizuální stránku projektu už se nedostává. Ale bez toho ve většině případů nejde začít, je dobré být od začátku dobře zapamatovatelný a to i vizuálně. Pokud nemáte kamaráda grafika, který vám za protislužbu logo a vizuální stránku navrhne, můžete si logo stvořit svépomocí. A až si vyděláte, obrátíte se na odborníka, který vám udělá redesign. Anebo taky ne, protože jste skrytý talent a nebude potřeba nic měnit :-)

Pokud se tedy v této situaci nacházíte, nabízím několik tipů, jak si logo vytvořit sám:

 1. TVARY:
 • Použijte co nejjednodušší tvary (efektní je kruh a čtverec, dále obdélník, a ze složitějších tvarů třeba srdce a hvězda) a doplňte je písmem (vaším jménem/názvem projektu).
 • Nepravidelné tvary nedoporučuji, na to už je potřeba více výtvarného citu, abyste udělali hezkou kompozici.
 1. BARVA:
 • Barvu volte podle oboru zaměření, nebo dle své osobnosti, a nekombinujte více než dvě.
 • Typologii barev dle oboru najdete na internetu. Existuje spousta článků a studií (zadejte heslo „barvy podle oboru“ apod.). Například určitě víte, že banky na své logo používají modrou barvu, která působí důvěryhodně, právnické firmy černou a šedivou, kosmetické firmy hýří pastelovými barvami, cestovní kanceláře používají často oranžové a žluté barvy (evokuje Slunce) a kreativní firmy odstíny růžové, jak vidíte u nás.
 1. PÍSMO:
 • Logo můžete také vytvořit jen pomocí textu bez použití grafického prvku (viz 1. bod).
 • Typů písma je na internetu ke stažení obrovské množství, jen si dávejte pozor, aby vámi vybraný font (písmo) byl ke stažení zdarma (free download).
 • Typ písma volte dle zaměření vašeho oboru: pro technické obory + IT je dobré zvolit co nejjednodušší netučné bezpatkové písmo (př. Myriad Pro, Microsoft Sans Serif ), pro obor zabývající se duševní/estetickou stránkou je vhodné psací písmo (př. Bickgham Script, Vivaldi), pro právnické/projektové kanceláře klasické patkové písmo (př. Trajan Pro, doporučení: všechna písmena veliká – verzálky).
 • Barvu písma volte dle typu oboru (viz 2. bod).
 1. OCHRANNÁ ZÓNA LOGA:
 • Ne každý ji používá a to je špatně. Setkala jsem se s tím na nejedné i profesionálně vytvořené tiskovině.
 • Každé logo (či jiný důležitý prvek) je vhodné dávat do dostatečně volného prostoru, aby nezaniklo na pozadí nebo se neztrácelo v textu. Počítejte vždy aspoň s ¼ výšky loga, aby byla kolem dokola volná zóna.

Názorná ukázky tvorby loga, ochranné zóny a typy písem:PO-Art-tipy-logo

Krásný kreativní den
Pavla